Archeologie

Hier vind je een snelkoppeling naar de verschillenden thematische pagina’s die gaan over archeologie. Mijn passie en leven draait toch echt om de archeologie van Nederland, al is een uitstapje naar het buitenland soms ook wel leuk. Via deze website wil ik graag mijn passie met jullie delen.

En wie ik ben, ik ben Iris van archeolife. Lees meer over mij en waarom ik deze website ben begonnen en wat ik nu presies doe in de archeologie op de pagina over mij.

Archeologisch onderzoek

Als ik met iemand praat over mijn werk en studie zijn veel mensen geïnteresseerd in het archeologisch onderzoek en hoe dit in het werk gaat. Archeologisch onderzoek kent veel verschillende vormen. Via de onderstaande knop kom je op de pagina vind je al mijn artikelen over de vele vormen van archeologisch onderzoek en de regels daaromheen bij elkaar geplaatst. Heb je nu een vraag over archeologisch onderzoek en kan je daar hier niets over vinden, neem dan contact met me op via het contactformulier en ik probeer je vraag zo snel en goed mogelijk te beantwoorden.

Archeologische vindplaatsen

In Nederland wordt bijna iedere dag archeologisch onderzoek uitgevoerd. En bij sommige van deze onderzoeken wordt er ook een vindplaats aangetroffen. Sommige halen het nieuws en andere niet. Hier verschijnen verschillende artikelen over één vindplaats, één vondst of één opgraving.

De Prehistorie

De prehistorie is de tijd voor het geschreven woord. In Nederland is dat vanaf de eerste mens die in het gebied rondloopt tot de eerste Romeinen die Nederland binnen marcheren, rond 12 voor Chr. De prehistorie kan worden opgedeeld in de steentijd en de metaaltijden. De steentijd delen we op in drie perioden het paleolithicum of oude steentijd, het mesolithicum of midden steentijd en het neolithicum of de nieuwe steentijd. De metaaltijden kunnen worden opgedeeld in de bronstijd en de ijzertijd. Deze perioden verdienen hun naam aan de nieuwe introductie van de beide metalen in Nederland.

“Het beste dat de geschiedenis ons nalaat, is het enthousiasme dat zij veroorzaakt”

Johann Wofgang von Goethe

De Middeleeuwen

De Middeleeuwen is de periode van 450 tot 1500. In deze periode gebeurde er veel in Nederland. Het Christendom kwam naar deze streek en de Nederlandse steden kwamen op. Koninkrijken kwamen op en vielen weer en via de onderstaande knop kom je op de pagina met alle artikelen over de middeleeuwen. Wil je meer weten over een specifiek onderwerp laat het me dan weten via het contact formulier, ik beantwoord je vraag graag via de mail en weid er mogelijk nog een artikel aan.

Het ridderen van een middeleeuwse ridder

17e & 18e eeuw

Pannenkoekenbakker, 17e eeuw, Pannenkoeken

Mijn bachelor scriptie ging over de reconstructie van de levensstijl van mensen in Harderwijk in de 17e en 18e eeuw aan de hand van het aardewerk en glas dat ze hadden gebruikt. Tijdens het schrijven van die scriptie is het idee ontstaan van deze website. Via de knop hieronder kom je op de pagina met alle artikelen die ik heb geschreven over de 17e en 18e eeuw.

Nieuws

Via de knop hiernaast kom je op de pagina waar ik de laatste nieuwtjes plaats. Leuke archeologische nieuwtjes die je misschien nog niet had gelezen.