Gastvrijheid in de 17e eeuw

In de 17e eeuw was het zijn van gastvrij toch net wat anders dan vandaag de dag. Gastvrijheid was niet zozeer een keuze maar meer een verplichting. Misschien een beetje moeilijke voor te stellen maar in de gouden eeuw had je niet echt een keuze.

De Gouden Eeuwman 17e eeuw

De periode van 1600 tot 1700 wordt in Nederland ook wel de Gouden Eeuw genoemd. De welvaart van de Nederlandse Republiek was voor een grootste deel te danken aan de kooplieden. De oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in 1602 vergrootte de welvaart nog verder. Hierdoor ontstond er een nieuwe sociale klasse. Deze menen zochten aansluiting bij de rijkere en namen dus ook hun gewoonten over.

Status en reputatie

In de 17e eeuw was de reputatie en status van een familie erg belangrijk. Gastvrijheid was een belangrijk ritueel dat gebaseerd was op het concept van eer en reputatie. En dus was het geven van gastvrijheid heel belangrijk voor de familie. Het huis was niet alleen een plaats waar je woonde. Het was als waren een podium voor de opvoering van je gastvrijheids–ritueel. Ook diende het huis als statussymbool voor de familie. Kijk eens rond in de steden in Nederland dan valt het vast op dat de voorgevels erg mooi zijn versierd.

Gastvrijheid

glas bier 17e-eeuws schilderij

Er waren meerdere soorten van gastvrijheid en het hing af van de relatie welke vorm zij aangeboden kregen. In dit artikel richten we ons op de meest gangbare soort, het aanbieden van drank. Bier en alcohol in het algemeen speelde een belangrijke rol. In de 17e eeuw was het heel normaal om de hele dag bier te drinken. Het bier bevatte dan wel minder alcohol dan het bier tegenwoordig bevat. In de 17e eeuw werd vooral het dun bier veel gedronken, dit bevatte tussen de 0,5% en 1,5% alcohol. Dit bier werd door alle lagen van de bevolking gedronken. Niet alleen volwassenen dronken dit bier, ook kinderen dronken bier dagelijks.

De gastvrijheid begon bij de ontvangst van de gast. Het was gebruikelijk om de gast bij binnenkomst een glas bier aan te bieden. Als de gastheer of vrouw het zich kon veroorloven kon er ook wijn worden aangeboden. Wijn was een dure maar wel populaire drank. Door de stijgende welvaart konden steeds meer mensen zich deze drank veroorloven.

Meer informatie

In een eerder artikel is er geschreven over de theeconsumptie in de 17e eeuw. In een volgend artikel word er ingegaan op de consumptie van wijn en bier. Ook komt er binnenkort een artikel over hoe de consumptie van deze dranken terug te vinden is in de archeologie.

Geef een reactie