Hoe werkt het in de archeologie? Deel 1: vergunningaanvraag

Eén van mijn eerste artikelen op deze website ging over wat archeologie nu eigenlijk was. Ruim twee jaar geleden schreef ik al eens over waarom we archeologisch onderzoek uitvoeren. Ik krijg vaak de vraag hoe het nu exact werkt met archeologisch onderzoek. Ik heb daar al 3 jaar geleden heel kort door de bocht een antwoord op proberen te geven. Maar ik ben ondertussen wijzer geworden en dat artikel dekt gewoon de lading niet. Het hele archeologische bestel is ingewikkeld en heel uitgebreid. In dit artikel wil ik jullie de eerste stap binnen het archeologiebestel uitleggen. En de eerste stap hier in is de vergunning die wordt aangevraagd. 

In het artikel over waarom we archeologisch onderzoek doen heb ik al heel kort benoemd dat het doen van archeologisch onderzoek wettelijk is vastgelegd. Mocht je dit artikel nog niet gelezen hebben dan kan je deze hier vinden. Heel kort staat er dat er op Europees niveau is besloten dat de archeologie beschermd moet worden en moet blijven liggen waar het ligt. Als dit niet kan dan moet de “verstoorder” betalen voor het archeologisch onderzoek.

Vergunning

Vergunning aanvragen

Wat betekent dit nu in de praktijk? Voor dat je gaat bouwen of slopen moet je een vergunning aanvragen. Vroeger hete dit een bouwvergunning, maar al 10 jaar heet dit een omgevingsvergunning. Deze vergunning wordt aangevraagd bij de gemeente waar de bouwwerkzaamheden plaats vinden of via het online omgevingsloket.

Het bestemmingsplan

De gemeente ontvangt de vergunningsaanvraag en controleert of de vergunning mag worden gegeven aan de hand van het bestemmingsplan. Iedere gemeente in Nederland heeft een bestemmingsplan en deze zijn allemaal terug te vinden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Archeologie is vaak terug te vinden als een zogenaamde dubbelbestemming. Zo kan een kavel de bestemming van woonruimte hebben met een dubbelbestemming archeologie. De regels die gelden bij de dubbelbestemming archeologie verschillen per gemeente, maar ook die kan je terugvinden op de website van ruimtelijke plannen.

Een voorbeeld

Ik zal de rest van mijn verhaal uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Op een lukraak gekozen plek tussen Tiel en Geldermalsen gaan we een datacentrum of een woonwijk bouwen(wat je er zelf wil bouwen 😊). Ik heb nu een plek aan de Bommelweg aangeklikt en nu zie ik dat er nu een bestemming agrarisch op dit gebied ligt en een dubbelbestemming archeologie 1. Om een datacenter of woonwijk hier te bouwen moet eerst de bestemming agrarisch worden veranderd, maar de dubbelbestemming archeologie 1 blijft. Als ik hier op klik krijg ik een pagina met heel veel (saaie) tekst. Hier staat in het kort dat op deze locatie is archeologisch onderzoek nodig bij werkzaamheden dieper dan 0,30 meter op een oppervlakte van meer dan 30 vierkante meter.

Man aan het werk

Dus we concluderen?

Het datacentrum of de woonwijk zouden allebei gebouwd worden met een fundering, er wordt echt wel dieper gegraven dan 30 centimeter en die 30 vierkante meter wordt ook echt ruim overschreden. Dus als ze hier willen bouwen dan is er archeologisch onderzoek nodig. En hiervoor ga je dan de AMZ-cyclus is. En daar over schrijf ik in een volgend blog artikel.

Vragen? Of meer informatie

Ik hoop dat jullie dit zo leuk vonden. Ook hiervan wil ik een serie maken om de verhalen over mijn scriptie een beetje af te wisselen. Meer informatie over de aanvraag van een omgevingsvergunning kan je vinden op de website van de rijksoverheid en als je specifiek informatie wil over de vergunningsaanvragen in jouw gemeente kan je die informatie vaak ook op de gemeentelijke website vinden. Mocht je een vraag hebben laat het me dan weten via het contact formulier of stel ze onder het artikel.

Geef een reactie