Prehistorie

De prehistorie is de tijd voor het geschreven woord. In Nederland is dat vanaf de eerste mens die in het gebied rondloopt tot de eerste Romeinen die Nederland binnen marcheren, rond 12 voor Chr. De prehistorie kan worden opgedeeld in de steentijd en de metaaltijden. De steentijd delen we op in drie perioden het paleolithicum of oude steentijd, het mesolithicum of midden steentijd en het neolithicum of de nieuwe steentijd. De metaaltijden kunnen worden opgedeeld in de bronstijd en de ijzertijd. Deze perioden verdienen hun naam aan de nieuwe introductie van de beide metalen in Nederland.

Op deze pagina vind je alle artikelen over de prehistorie.

“Het beste dat de geschiedenis ons nalaat, is het enthousiasme dat zij veroorzaakt”

Johann Wofgang von Goethe