Archeologisch onderzoek: Deel 3

En dan is de opgraving voorbij. Het werk zit er op, niet waar? Nou… nee. Na de archeologische opgraving moeten de gegevens worden verzameld en geïnterpreteerd. De vondsten moet worden onderzocht. Beter gezegd het echter werk moet nog beginnen.

De opgraving zit er er en je zit weer op het kantoor. De vondsten die zijn verzameld moeten worden gewassen, gedroogd en worden beschreven. Ook de andere resultaten moeten worden uitgewerkt.

De foto’s worden uitgezocht en de tekeningen worden in de computer ingeladen.  Ook de digitale meet resultaten worden in de computer gezet. Er word een database gemaakt waarin alle resultaten aan elkaar worden gekoppeld.

Sporen

De sporen die zijn gevonden worden nog eens goed bekeken. Wat hebben we gemist?  en wat hebben we nu eigenlijk gevonden?

Zoals in het vorige artikel is beschreven zijn veel van de sporen verkleuringen in de grond. Terwijl je aan het opgraven bent kan je een verzameling sporen vinden die je makkelijk kan interpreteren.

Maar niet alle sporen kan je zo makkelijk herkennen. Soms zie je pas het verband tussen de sporen na afloop van de opgraving. Dit het interpreten van de sporen is dus een belangrijke stap.

Huizen van hout

Vroeger werden huizen en boerderijen gebouwd met houtenpalen. Deze palen vinden archeologen dus als als vlekken in de grond terug.

Een houten huis gaat niet lang mee, en werd dus wel eens gesloopt en heropgebouwd. Vaak gebeurde dit op de zelfde plaats. Er moet dus worden gekeken hoeveel van deze huizen er over elkaar heen zijn gebouw.

Vondstenvondsten wassen archeologie

De vondsten zijn per spoor verzameld en worden eerst uitgezocht. Niet alle vondsten kunnen zomaar gewassen worden. Sommige vondsten van bijvoorbeeld hout zijn erg kwetsbaar. Ook kunnen niet alle vondsten zomaar worden gedroogd.

Hout bijvoorbeeld vergaat als je het zomaar droogt, en metaal kan gaan roesten. Vondsten van keramiek en glas kunnen wel worden gewassen en gedroogd.

vuursteen tekening archeologie

Na het wassen worden de vondsten beschreven en toegevoegd aan de database. Ook is het belangrijk om de vondsten te fotograferen en in sommige gevallen te tekenen.

Het tekenen van de vondsten word door de hedendaagse commerciële archeologie bijna niet meer gedaan. Maar door de foto’s is het vaak ook niet meer nodig.

Publicatie

Om het hele onderzoek af te sluiten moet er een onderzoeksrapport  worden geschreven. Hier worden de onderzoeksvragen beantwoord en de resultaten gepresenteerd. Deze archeologische rapporten zijn geschreven voor andere archeologen en aanverwante onderzoeksvelden.

Maar jij kan ook archeologische rapporten in zien, van sommige gemeenten en bedrijven zijn ze gratis online te bekijken. Weer andere gemeente en bedrijven laten de rapporten uitgeven. Deze zijn dan bij gespecialiseerde boekenwinkels te koop.

Publiekspublicatie

Van grote, belangrijke of interessante opgravingen worden vaak ook zogenoemde publiekspublicaties gemaakt. Deze zijn vaak iets makkelijke geschreven en met meer uitleg. De informatie die niet zo relevant is wordt weggelaten. Dat betekent niet dat publiekspublicaties geen goede informatie geven. Ik heb er zelf ook een paar op de plank staan, en ik lees ze graag.

Een van mijn favoriete publiekspublicaties is het boek onder onze voeten. In dit boek word ingegaan op de Nederlandse archeologie. Het boek staat vol met kleuren foto’s en afbeeldingen en is alleen al leuk voor het plaatjes kijken. De informatie in het boek is van dusdanige kwaliteit dat in het eerste jaar van mijn opleiding het een verplicht boek was.

Geef een reactie