Waarom onderzoeken we archeologie?

Wat archeologie is heb ik in mijn eerste artikel die op deze site verscheen al eens beschreven. Maar waarom onderzoeken we de archeologie? Waarom is archeologie belangrijk? Stel deze vraag aan een stel archeologen en zie een discussie ontstaan. In dit artikel probeer ik deze vraag te beantwoorden. Ik probeer een zo breed mogelijk antwoord te geven maar dit blijft natuurlijk wel een antwoord vanuit mijn perspectief. Als jij er anders over denkt of mij graag aanvult, laat het onder dit artikel weten.

Wetgeving

Laten we beginnen bij wat de wetgeving nou eigenlijk zegt over de archeologie. In 1992 werd het Verdrag van Valletta ondertekent door alle Europese lidstaten. In dit verdrag staat dat het cultureel erfgoed dat zich in de bodem bevind beter beschermt moet worden. En met cultureel erfgoed in de bodem worden archeologische resten bedoeld.

Verdrag van Valletta

In het Verdrag van Valletta staat dat de archeologische resten bij voorkeur in situ  bewaard moeten worden. Er moet rekening  gehouden worden met de archeologie in de ruimtelijke ordening. Ook staat er dat de verstoorder betaald als in situ behoud niet mogelijk is.

Maar wat betekent dit nu? In situ is een Latijnse term dat betekent op zijn plaats. In de archeologie betekent dit dat we er naar streven om de archeologie op zijn plaats in de bodem te laten zitten. Door rekening te houden met de archeologie in een vroeg stadium bij de ruimtelijke ordening is het in situ behoud makkelijker in te plannen. En dan als laatste, als de archeologie niet kan worden behouden in de bodem, dan moet het worden opgegraven. Het Verdrag van Valletta zegt hierover dat de verstoorder moet betalen voor de opgraving en uitwerking. Deze verstoorder kan iedereen zijn, een bedrijf, een persoon of de overheid.euro munten

Waarom is archeologie belangrijk?

Vraag eens aan een archeoloog waarom de archeologie zo belangrijk is en je krijgt een filosofisch antwoord. De archeologie kan ons informatie geven over de mensen die hier (in Nederland of op een specifieke plaats) leefden. Dit zijn onze voorouders en archeologie gaat dus ook over onze identiteit.

Identiteit

Nou is identiteit een belangrijk begrip, kijk maar eens naar de politiek of het nieuws. Blijkbaar raken wij onze identiteit kwijt of weten we onze identiteit nog niet helemaal te benoemen.

Om maar eens te eindigen met een mooie quote waarom archeologie zo belangrijk is:

We need to know where we came from to know where we’re going next. Knowledge of the past leads to better judgements about the future.”

En nu nog even in het Nederlands “We moeten weten waar we vandaan komen om te weten waar we naartoe gaan. Kennis van het verleden leid tot een beter oordeel over de toekomst.”

Wat vind jij?

Mijn vraag is nu wat vind jij? Is archeologie belangrijk? En zo ja, waarom? Laat het mij hieronder weten. En als je een aanvulling hebt op dit artikel laat het mij en de andere lezers weten.

Geef een reactie